Hướng dẫn xem camera giám sát trực tuyến Phân hiệu 1 (Hương Giang Định Công)

2

Phụ huynh truy cập để xem Camera. Hệ thống hỗ trợ hầu hết các dòng điện thoại smart phone và truy cập trực tiếp bằng trình duyệt internet của điện thoai, máy tính, không cần cài đặt thêm bất cứ chương trình nào.

LƯU Ý: Một số phụ huynh sử dụng máy của cơ quan không thể đăng nhập vào hệ thống vui lòng chuyển qua sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại hoặc sử dụng kết nối 3G để truy cập hệ thống.

 

LỚP A1A

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-a1a

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP A1B

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-a1b

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP A2A

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-a2a

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP A2B

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-a2b

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP A3

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-a3

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP B1

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-b1

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP B2a

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-b2a

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP B2b

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-b2b

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP B3a

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-b3a

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP B3b

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-b3b

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP C1

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-c1

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

LỚP C2

+ Xem trên iPhone/iPad/Máy tính bảng/Máy tính để bàn

Tên đăng nhập: huonggiang1-c2

Mật khẩu: Vui lòng gọi 02466737007

 

Các vấn đề về phản ánh dịch vụ Camera, vui lòng gọi hotline 0987238239

 

Trân trọng,

BGH – MẦM NON HƯƠNG GIANG

Discussion2 Comments

  1. Pingback: Những yếu tố lựa chọn gói lắp đặt camera giá rẻ không bị lừa

  2. Pingback: Camera giá rẻ tại Hà Nội: tính năng cần lưu ý

Leave A Reply