Một số hình ảnh bổ sung của các bé tham gia hội thi măng non

0

Hội thi măng non do quận Hoàng Mai tổ chức cho các bé của các trường trong địa bàn tham gia. Hưởng ứng phong trào đó các bé trường mầm non Hương Giang tham gia rất sôi nổi. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại khi các bé tham gia hội thi.

Cac-be-tham-gia-hoi-thi-mang-non

Cac-be-tham-gia-hoi-thi-mang-non

Cac-be-tham-gia-hoi-thi-mang-non

Cac-be-tham-gia-hoi-thi-mang-non

Cac-be-tham-gia-hoi-thi-mang-non

 

IMG_7050

IMG_7051

IMG_7052

IMG_7053

IMG_7054

IMG_7055

IMG_7056

IMG_7057

IMG_7058

IMG_7059 IMG_7060

IMG_7061

IMG_7062

IMG_7063

IMG_7064

IMG_7065

IMG_7066

IMG_7067

IMG_7068

IMG_7069

IMG_7070

IMG_7071

IMG_7072

IMG_7073

IMG_7074

IMG_7075

IMG_7077

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.