Một số Video ghi lại buổi tìm hiểu môi trường xung quanh của bé ngày 19/03/2015

0

Dưới đây là một số Viedeo ghi lại một số hoạt động của các bé trong chương trình ngoại khóa tìm hiểu môi trường xung quanh ngày 19/03/2015 vừa qua

Tìm hiểu môi trường xung quanh

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.