CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI MẦM NON HƯƠNG GIANG

Mầm non Hương Giang có nhiều chương trình học phù hợp cho trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi. Trang bị cho trẻ hành trang cơ bản để chuẩn bị vào lớp một. Phụ huynh vui lòng đăng ký sớm trước ngày 5 hàng tháng để tiện cho việc sắp xếp lớp học phù hợp .